Kalendarium Szczepień

Szczepienia przeciwko grypie

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby poprzez kontakty osobiste, zawieszamy wszystkie wizyty profilaktyczne dzieci i młodzieży u lekarza i pielęgniarki poz, w tym szczepienia ochronne, które bez uszczerbku zdrowia mogą zostać przełożone na inny termin. Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Kalendarz szczepień (pobierz)

stanowi zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Ustalany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jest co roku jako Program Szczepień Ochronnych. Kalendarz szczepień obejmuje zalecenia i informacje na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Szczepienia są najbardziej znanym i najskuteczniejszym zastosowaniem immunologii, służącym ludzkiemu zdrowiu.

Zalecenie Krajowego Konsultanta do spraw epidemiologii dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, które wróciły z zagranicy z kraju transmisji koronawirusa.

Dzieci, które czasowo przebywały na terenie krajów z utrwaloną transmisją SARS-CoV- 2, oraz które mają zaplanowany termin szczepienia w POZ po powrocie do Kraju z w/w obszaru, nie powinny być zaszczepione. Szczepienie powinno być odroczone o 14 dni, a więc do czasu formalnego zakończenia okresu obserwacji.

Informację o odroczeniu szczepienia przekazuje Lekarz POZ do którego zgłosił się opiekun z dzieckiem. Lekarz powinien wyznaczyć nowy termin realizacji szczepienia.

Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym, czy rejestracją. Zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu opiekuna z dzieckiem w przychodni.

Ten rodzaj postępowania, poza oczywistym uzasadnieniem, dodatkowo może zapobiec nałożeniu się reakcji niepożądanych po szczepieniu z ewentualnym pojawieniem się objawów infekcji.

Z perspektywy realizacji PSO odroczenie terminu szczepienia o 14 dni nie stanowi żadnego problemu, natomiast może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zarówno Lekarza wykonującego to świadczenie jak i Rodzica.