Profilaktyka

Bilans zdrowia to okresowe badanie profilaktyczne, które przeprowadza się na różnych etapach życia, aby sprawdzić czy dziecko prawidłowo się rozwija. Pomaga ono również wcześnie wykryć wady rozwojowe i choroby.

Bilans zdrowia jest badaniem bezpłatnym, które się wykonuje kilkanaście razy w życiu dziecka.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000736

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Program adresowany do osób w wieku od 35 do 65 lat, u których dotychczas nie rozpoznano chorób układu krążenia oraz które nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Czynniki ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga i otyłość
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

W trakcie wizyty lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje:

 • badanie biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy)
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określa BMI

Osoby u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych, zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowę o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.

Pobierz Ankietę CHUK.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną – wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/, głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia. W przeciwieństwie do innych chorób zakaźnych jedynie u 3-8% ludzi zakażonych prątkiem rozwija się gruźlica. Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe – przeludnione, ciemne, wilgotne mieszkania, a także złe warunki sanitarne. Do czynników wewnętrznych sprzyjających przejściu zakażenia prątkiem w chorobę, należą zakażenie HIV, cukrzyca, krzemica, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek oraz np. stan po transplantacji, leczenie sterydami, leczenie immunosupresyjne, szybka utrata masy ciała.

Kto może skorzystać z programu? Osoby dorosłe, w szczególności:

 • które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
 • które charakteryzuje przynajmniej jedna z cech: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym, narkomanią, bezdomny.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, u których rozpoznano już gruźlicę. Program Profilaktyki Gruźlicy – Gdzie na badania? Od 1 stycznia 2008 roku do Programu Profilaktyki Gruźlicy w ramach zawartej z NFZ umowy, kieruje (na podstawie ankiety) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej u której pacjent złożył deklarację wyboru. Osoba u której zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko zachorowania na gruźlicę, po konsultacji z lekarzem poz na którego liście świadczeniobiorców się znajduje – zostanie skierowana do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Pobierz ankietę Programu Profilaktyki Gruźlicy.