Deklaracja

Chcesz zmienić lekarza rodzinnego? Pielęgniarkę środowiskową? Zapraszamy!

Wystarczy złożyć swoje podpisy na deklaracjach wygenerowanych bezpośrednio z programu na miejscu u nas w Przychodni lub ze strony pacjent.gov.pl